Turizm Endüstrisi ve Özellikleri, Turizm Arzı, Turistik Ürün Unsurları-Genel Turizm

 1. Turizm Endüstrisi ve Özellikleri:
 • Turizm endüstrisi, turistin konaklaması, yeme içmesi, gezmesi ve diğer faaliyetlerin karşılanmasına odaklanan bir sektördür.
 • Turizmi oluşturan her şey turizm endüstrisi içerisindedir.

Turizm Endüstrisi Özellikleri:

 1. Fiyatlandırma Zor ve Karışık:
 • Turizmde fiyatlandırma karmaşık ve değişkendir, çeşitli faktörlerle etkilenir.
 1. Yüksek Maliyetli Yatırım:
 • Turizm işletmeleri genellikle yüksek maliyetli yatırımları gerektirir.
 1. Yıl Boyunca Hizmet:
 • Turizm endüstrisi genellikle yıl boyunca hizmet verir, ancak mevsimlik işletmeler bu kuralın dışındadır.
 1. Değişen Turist Tercihleri:
 • Turist tercihleri zaman içinde değişebilir ve çeşitlilik gösterebilir.
 1. Hizmet Ağırlıklı:
 • Turizm, genellikle hizmet odaklı bir endüstri olduğundan, müşteri memnuniyeti önemlidir.
 1. Kalite Kontrol Sorunu:
 • Üretim ve tüketim hizmet üzerine olduğu için kalite kontrolü zorlu bir süreçtir.
 1. Heterojen Turistik Ürün:
 • Turistik ürün, üretim ve tüketim açısından ayrılmaz, eşzamanlı bir şekilde gerçekleşir.
 1. Bütüncül Hizmet Tüketimi:
 • Hizmet tüketimi bütüncül bir süreçtir, bir memnuniyetsizlik tüm süreci olumsuz etkileyebilir.
 1. Değişken Turizm Arzı:
 • Turizm arzı çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Kısa Dönemde Artamayan Talep:

 • Turizm talebi genellikle kısa dönemde anlık bir artış göstermez.

Farklı Pazarlama Yaklaşımı:

 • Turistik ürün pazarlaması, fiziksel ürün pazarlamasından farklı stratejilere ihtiyaç duyar.

Emek Yoğun:

 • Turizm endüstrisi emek yoğun bir sektördür, insan gücüne büyük ölçüde bağımlıdır.

Dışa Bağlılık ve Etkilenme:

 • Turizm talebi ekonomik ve politik gelişmelerden etkilenebilir.

Tersine Çalışan Dağıtım Sistemi:

 • Normalde ürün tüketiciye giderken, turizmde tüketici genellikle ürünün yerine gelir.

Dışa Bağlı Turistik Bölgeler:

 • Turistik bölgeler, çevrelerine bağlı olarak değişiklik gösterir; hizmetin soyut olması memnuniyetin de soyut olmasına neden olabilir.

Turizm Arzı ve Özellikleri:

Arz, belirli bir fiyatla belirli bir piyasa ve belirli bir zaman diliminde satılmak istenen mal ve hizmeti ifade eder; temelde sunulan her şeyi içerir.

Turizm arzı ise soyut ve somut varlıkların toplamını temsil eder/Turistik tüketim içinde yer alan turizm talebinin gereksinimlerini karşılamak üzere gerekli mal ve hizmetleri tedarik eden işletmelerin tümünü içerir

Turizm Arzı ve Özellikleri:

 1. Büyük Yatırım Gerektirir:
 • Turizm arzı için genellikle büyük yatırımlar gereklidir; turistik tesislerin kurulması ve sürdürülebilirliği önemlidir.
 1. Stok Yapılamaz:
 • Turizm arzı, stoklanması zor olan bir hizmet sektörüdür; turistik ürünler anında tüketilmek üzere hazır olmalıdır.
 1. Makinelerden Daha Az Yararlanılır:
 • Turizm arzının üretim sürecinde insan gücü ön planda olup, makinelerden daha az yararlanılır.
 1. İkame Olanakları Geniştir:
 • Birçok turistik tesis ve destinasyon birbirinin yerine geçebilir, turizm arzı içinde ikame olanakları yaygındır.
 1. Tüm Yıl Tüm Gün Hizmet Sunar:
 • Turizm arzı, genellikle yıl boyunca ve günün her saatinde hizmet sunma kapasitesine sahiptir.
 1. Hizmet Kısmında Sorunlar Olabilir:
 • Turizm arzı, hizmet ağırlıklı olduğundan, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti yönetimi önemlidir.
 1. Sunulan Hizmet Soyuttur:
 • Turizm arzı, genellikle soyut olan hizmetleri içerir, bu da kalite kontrolünü ve değerlendirmeyi zorlaştırabilir.
 1. Arz Pazarlaması Farklıdır:
 • Turizm arzının pazarlaması, normal mal pazarlamasından farklı
 1. Ürünü Almak İsteyen Kişi Üretildiği Yere Gitmelidir:
 • Turizm arzının tüketiciye ulaştırılması, tüketicinin üretildiği yere gitmesini gerektirebilir.

 • Turizm Arzı Unsurları:
  • Doğal Kaynaklar:
   • Deniz, kum, güneş, iklim gibi çekicilik unsurları.
  • Altyapı:
  • Su kanalizasyon drenaj haberleşme ağı
   • Yol yapılması gibi temel altyapı unsurları. Kanun koruyucusunun olmasıdır da. Örneğin Antalya ve Mersin işletmeler ve iklim bakımından nerdeyse aynıdır ancak antalya mersine göre daha turist çeker çünkü antalya, turizm; mersin ise ticaret alanı olarak belirlenmiştir.
  • Ulaştırma:
   • Kara Deniz Hava ulaşım imkanları.
  • Sosyal Kültürel Varlıklar:
   • Tarihi yapılar gibi kültürel çekicilikler.
  • Ust yapi: Konaklama Tesisi yeme icme seyahat isletmeleri
  • Kamusal Kuruluş:
   • Banka, döviz yerleri gibi kamusal kuruluşlar.
  • Konukseverlik:
   • Turistlere yönelik misafirperverlik anlayışı.

Turistik Ürün ve Özellikleri:

 1. Tüketim İsteği Uyandıran Karma Ürün:
 • Doğal, kültürel ve sosyal verilerin tüketim isteği uyandıran hizmet ve faaliyetlerle birleşmesiyle oluşan karma bir üründür.
 1. Ürünün Ayağına Gitme İhtiyacı:
 • Turistik ürün, tüketicinin ürünün bulunduğu destinasyona gitmesini gerektirir.
 1. Hizmet Ağırlıklı ve Depolama Sorunu:
 • Hizmet odaklıdır ve bu nedenle depolama imkanları sınırlıdır. Örneğin, satılamayan bir otel odası ekonomik bir şekilde yerine getirilemez.
 1. Misafir Perverlik Anlayışı ve Soyut Ögeler:
 • Misafirperverlik anlayışı, nezaket gibi soyut ögeleri içerir; turistik deneyimi etkileyen bu unsurlar önemlidir.
 1. Satın Almadan Önce İnceleme İhtiyacı:
 • Tüketiciler genellikle turistik ürünleri satın almadan önce inceleme ihtiyacı duyar, bu da karar sürecini etkiler.
 1. Turist ve Genel Halk Tarafından Tüketilebilir:
 • Sadece turistler değil, genel halk da turistik ürünleri tüketebilir; bu, destinasyonun yerel ekonomisine de katkı sağlar.
 1. Turistik Ürün Unsurları:
 • Bir ürünün turistik ürün olabilmesi için beş unsur gereklidir.
 • Çekicilik, turistin seyahat etmek istediği bir yerin tercih edilmesini etkileyen önemli bir faktördür.
 • Doğal Unsurlar:
  • Coğrafi konum, doğal güzellikler, flora, fauna, deniz suyu, kar kalınlığı gibi faktörler turistik çekicilikte önemlidir.
 • Sosyo-Kültürel Unsurlar:
  • Seyahat edilecek destinasyondaki soyut ve somut değerler, gelenekler, görenekler, siyasi yapı, müzeler, ibadet yerleri turistlerin tercihlerini etkiler.
 • Ekonomik Unsurlar:
  • Turizm ürününün talep görmesinde satın alınmasında genel ekonomik durum, paranın satın alma değeri, fiyat gibi ekonomik koşulların uygunluğu etkilidir.
 • Psikolojik Unsurlar:
  • Ülkeler arası ilişkiler, kültür, din, ilişkiler, snobbizm, moda gibi psikolojik faktörler turistlerin seyahat tercihlerini belirler.

Turizm Arzını Etkileyen Faktörler
Fiyat, Girdi fiyatı, teknoloji, ikame tamamlayıcı ürünler, işletme sayısı, vergiler, sübvansiyonlar(destekler), Fiyat düzeyine karşı bekleyiş

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top