Turizm ve Ekonomi/ Turizmin Ekonomide Etkisi

Turizmin Ekonomideki Yeri

 1. Ekonomiye Katma Değer Sağlar: Turizm, çeşitli sektörlere katma değer katarak ekonomik büyümeye önemli bir etki yapar.
 2. İnsanlarla Üretim ve Tüketim: Turizm, çeşitli mal ve hizmetlere olan talebi artırarak üretim ve tüketimi destekler.
 3. İstihdam Yaratma Etkisi: Turizm sektörü, konaklama, yeme içme, hediyelik eşya gibi alt sektörlerde birçok iş imkanı sunarak istihdamı artırır.
 4. Alt Sektörlere Etki: Konaklama, restoranlar, hediyelik eşya satışı gibi turizm alt sektörleri, ekonomiyi çeşitlendirir ve farklı sektörlere etki eder.
 5. Doğal, Kültürel ve Sosyal Çevrenin Korunmasına Aracı: Turizm, sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda doğal, kültürel ve sosyal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.

Turizmin ekonomideki yeri oldukça çeşitlidir ve bir dizi olumlu ve olumsuz etkiye neden olabilir:

Turizmin Ekonomideki Olumlu Etkileri:

 1. Ödemeler Dengesine Katkı: Turistlerin harcamaları, ülkenin döviz kazancını artırarak ödemeler dengesine olumlu katkı sağlar.
 2. Gelir Yaratıcı Etki: Turizm, birçok sektörde gelir yaratır. Konaklama, yeme içme, alışveriş ve diğer turistik faaliyetler ekonomik büyümeye katkıda bulunur.
 3. Alt ve Üst Yapıya Etki: Turizm, altyapı geliştirmelerine ihtiyaç duyar, bu da ülkenin genel alt ve üst yapı gelişimine katkı sağlar.
 4. Diğer Ekonomik Sektörlere Etki: Turizm, ulaştırma, perakende, eğlence ve diğer birçok sektöre dolaylı olarak etki eder.
 5. İstihdam Yaratıcı Etki: Turizm sektörü, birçok kişiye iş imkanı sağlar, özellikle konaklama, restoran ve rehberlik gibi alt sektörlerde istihdam yaratır.
 6. Bölgesel Ekonomik Dengesizlikleri Ortadan Kaldırma Etkisi: Turizm, farklı bölgelerde ekonomik gelişimi teşvik edebilir, bu da ülke genelinde daha eşit bir kalkınma sağlar.

Bir ülkenin belirli bir dönemde dış ülkelerle yapmış olduğu bütün ödemelerin kaydedildiği tabloya dış ödemeler bilançosu denilmektedir.

Turizmin Ekonomideki Olumsuz Etkileri:

 1. Bölgesel Enflasyon Etkisi: Yoğun turizm, belirli bölgelerde talep artışına ve buna bağlı olarak enflasyona neden olabilir.
 2. Mevsimlik Dalgalanma Etkisi: Turizm genellikle mevsimlere bağlıdır ve bu da konaklama işletmeleri gibi sektörlerde yıllık gelirin dalgalanmasına yol açabilir.
 3. Turizme Aşırı Bağılılık: Ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanan ülkeler, turizmdeki dalgalanmalardan daha fazla etkilenebilir.
 4. Yabancı Sermaye ve Teknoloji Transferi Etkisi: Yabancı turizm yatırımları, sermaye ve teknoloji transferini getirebilir, ancak aynı zamanda yerel ekonominin dışa bağımlılığını artırabilir.
 5. Fırsat Maliyeti Etkisi: Turizme yönelik kaynakların diğer sektörlere yönlendirilmemesi, fırsat maliyetine neden olabilir.
 6. İthalat Etkisi
 7. Kamu Hizmetlerinde Artış


devletlerin turizm istatistiklerini hesaplama nedenleri:

Turizmin ülke ekonomisindeki etkilerini ölçmek,

Turizm planlama kararlarına temel teşkil edecek verileri ortaya koymak,

Turizm pazarlaması ve tanıtımı çalışmaları için gerekli veriler elde etmek,

Turizm endüstrisini diğer endüstriler ile karşılaştırmak,

İlerleyen yıllar için turizm tahminleri yapmak için gerekli veriler elde et- mek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top